Perşembe, Eki 27th

GüncellemePrş, 27 Eki 2016 7pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Halk Demokrasisi Ve Sosyalizm Mücadelesi

1- Siyasi iktidar, 15 Temmuz’dan itibaren tüm gerici, faşist güçleri sokaklara çıkardı. Gerici güçler günlerdir sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, komünistlere, devrimcilere, ilericilere, işçilere, Alevilere, halklara karşı terör estiriyor. Faşist devletin ve gerici güçlerin saldırısı OHAL’le daha ileri noktalara vardırılıyor.

Oyalamacılık Ve Ertelemecilik Üzerine

Belirttik fakat Gezi’nin dersleriyle üzerinde bir kez daha duruyoruz. Bu topraklarda, sınıf savaşının kendi gelişimi nedeniyle, ilk büyük ayaklanmada, tekelci burjuvaziyi devirip yönetime gelmemiz gerekiyor. Doğmuş olan ayaklanmayı mutlaka devrime çevirme yeteneği göstermeliyiz. Çünkü ilerde, aynı sonucu almak için daha büyük çatışmalara gitmek zorunda kalacağız. Sömürücü sınıf aynı durumun bir daha oluşmaması için öncekilerine göre bin kat daha büyük bir hırsla saldıracak ve bütün gücünü sonuna dek harekete geçirecektir.

Kesin Kurtuluş Kavgası Sonuca Ulaşacaktır

Emeğin evrensel kurtuluş kavgasının alanı tüm kapitalist ülkelerdir, tüm kapitalist dünyadır. Bu kavganın tek tek ülkelerin sınırları içinde başlaması, emeğin evrensel kurtuluş özünü değiştirmez. Proletaryanın sınıf kavgası, kapitalist toplumun maddi zeminleri üzerinde yükseliyor. Proletaryanın enternasyonal sınıf kavgası yeni bir toplumsal devrimler çağının başlamasıyla daha üst biçimler alarak sürüyor.

Yeni Görevler

Tarih, yeni gelişmelerle ilerler. Proletarya, kendi dışındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir sınıftır. Çünkü kendi dışındaki gelişmeleri, kendi sınıf kavgasına en hızlı bir şekilde yansıtır. Değişen koşulları karşılayan yeni görevler üstlenerek mücadelesini devam ettirir.

İşçi Sınıfının Sınırlandırılamaz Savaşımı

İşçi sınıfı, kendinden sınıf dönemindeki sınıf değildir. İşçiler kapitalist sömürü, baskı ve burjuva şiddet karşısında edilgen olarak gösterilemez. İşçi sınıfı ne kendinden bir sınıftır ne başkası için sınıf durumundadır.

İki Eğilim İki Hareket

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi kendi mücadele tarihinin en büyük kitle gücüne ulaşmış durumda. Her biri, toplumun farklı alanlarında mücadeleye atılmakla birlikte, git gide daha sık ortak hareket ediyor, birleşiyor ve kaynaşıyor.

Mücadele Daha Yüksek Bir Aşamada

Tarihsel gelişme, sınıf mücadelesi, düz bir çizgi izlemez. İlerlemenin düz bir çizgi izlemesi görüşü diyalektik olmadığı gibi tarihsel gelişmeye de aykırıdır. Gelişme sıçramayı, patlamayı ve geçici geriye düşüşleri içerir. Sınıflı bir toplumda ilerleme çelişkili ve karşıttır.

Nihai Amaç Bakış Açısı

Devrimci gelişmelerle birlikte devrimci programın önemi, emekçilerin savaşımına yön vermedeki rolü daha iyi anlaşıldı. Marksist program, eylem yol göstericisidir. Kitlelerin canlı mücadelesine toplumsal pratiğine güçlü bağlarla bağlıdır. Kitle pratiğinin devrime büyüdüğü bir dönemde devrimci programın önemi daha da iyi öne çıkar.

Sınıfların Karşılıklı İlişkisinin Değişmesi

Bireylerin, sınıfların ve ulusların karşılıklı ilişkisi durağan halde değil, hareket halinde, sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde ele alınmalı. Gelişme ve olaylar kendi hareketi, kendi gelişimi içinde kavranmalı. Yalıtık halde değil, tüm bağıntıları karşılıklı ilişkisi içinde değerlendirilmelidir.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1