Cumartesi, Tem 30th

GüncellemeCts, 30 Tem 2016 2pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Mücadele Daha Yüksek Bir Aşamada

Tarihsel gelişme, sınıf mücadelesi, düz bir çizgi izlemez. İlerlemenin düz bir çizgi izlemesi görüşü diyalektik olmadığı gibi tarihsel gelişmeye de aykırıdır. Gelişme sıçramayı, patlamayı ve geçici geriye düşüşleri içerir. Sınıflı bir toplumda ilerleme çelişkili ve karşıttır.

Sınıfların Karşılıklı İlişkisinin Değişmesi

Bireylerin, sınıfların ve ulusların karşılıklı ilişkisi durağan halde değil, hareket halinde, sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde ele alınmalı. Gelişme ve olaylar kendi hareketi, kendi gelişimi içinde kavranmalı. Yalıtık halde değil, tüm bağıntıları karşılıklı ilişkisi içinde değerlendirilmelidir.

Proletaryanın Mücadele Yeteneğinin Gelişmesi

Proletarya isteklerini ortaya koyarken, bunları yalnızca açıklamakla kalmıyor, isteklerini elde etme çabasına da girişiyor. Bu çaba, devrimci sınıfın mücadele yeteneğinin gelişmesini sağlıyor. Burjuvaziye ve onların devletine karşı, sınıf kavgasının bütün alanlarında gelişen proleter sınıfın mücadele yeteneği ve sonuçları derinlikli olarak kavranmalıdır.

Devrimler Dizisi

Son yüzyılın en sert iç savaşlarından biri bu topraklarda sürüyor. Bu savaş 50 yıldır yaşanıyor. Bu durum bizde, devrimin zaferine, en şiddetli, en alt üst edici, en devrimci savaşımlardan geçilerek varılacağını en kesin biçimde ortaya koyuyor. Yarınlara, sosyalizme yoğun devrimci sınıf savaşımı yoluyla varılır.

Kitle Pratiğinin Gösterdikleri

Dünya tarafından da incelenecek bir deneyimimiz var. Üzerine çok şey söylenecek, düşünce ortaya konacak kadar geniş bir deneyimdir bu. Birçok yazarın giderek üzerinde daha çok laf etmesi bundandır. Önemli olan deneyimin nasıl ele alındığıdır.

Nesnel Olaylar Zinciri

Kapitalist toplumun çözülüp dağılmasına yol açan, bu toplumsal sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin gelişmesidir. Toplumsal devrimi gündeme getiren de, bu çelişkilerin, çeşitli etkenlere bağlı olarak keskinleşmesidir.

Süreç Doğru Kavranmalı

Eylemlerin yinelenmesinin temelinde iç zorunluluk var, toplumsal sistemin gelişen iç çelişkileri var. Eylemlerin yenilenmesi, bu eylemlerin kitlelerce benimsendiği anlamına gelir. Bu durum bu topraklarda yarım yüzyıldır sürüyor. Eylemlerin bu denli uzun bir süre devam etmesinin, eylemlerin kabullenilmesinin ötesinde bir anlamı var: Kitlelerin devrimde, yeni bir toplumun kurulmasında kararlı olduklarını ortaya koyuyor.

Kadınların Tam Kurtuluşu

1-Bugüne değin sınıflı toplumlarda, toplumsal koşulların insan dışı olduğuna dair çok şey söylendi. Sınıflı toplumların sonuncusu olan kapitalist toplumda, ezilen ve sömürülen kitleler insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar.

Atılan Pratik Adımların Gerçek Önemi

Toplumun önüne gelen devrim, bu toplumun çelişkili evriminin sonucudur. Tarihin ilerlemesinden, genel nesnel ortamdan doğmuştur. Devrimin gerçek koşullarının ortaya çıkması, dünyadaki nesnel durumun uygun şartlar yaratması; devrimci kitlelerin nesnel koşulları devrime çevirmek için sayısız eylemsel girişimde bulunması, bugünkü toplumun bunalımını derinleştiriyor. Egemen sınıfın, işleri düzeltmek için aldığı her karar, her önlem ve her çabası durumun daha da kötüleşmesinden başka bir sonuç vermiyor.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1