Çarşamba, Eyl 03rd

GüncellemeSal, 02 Eyl 2014 2pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Tüm Toplum Bir Savaş Alanı

Bu topraklarda en küçük bir sorun, en küçük bir olay tüm toplumu sarsan genel bir çatışma alanı haline geliyor. Her yeni olay, bu çatışmanın yeni bir dalgası ve ateşleyici rolünü oynuyor. Çatışma giderek yeni güçleri kendine çekiyor ve daha bir şiddetleniyor. Tüm toplum bir savaş alanı.

En Devrimci Zamanlar

Burjuvaziyle proletarya ve tüm ezilen sınıflar arasındaki ilişki değişime uğramıştır. Sınıfların karşılıklı ilişkisi ekonomik gelişmelere ve sınıf savaşına bağlı olarak değişime uğrar. Sınıflar ilişkisini etkileyen nesnel koşullar doğru kavranmalıdır.

Tarihin İtici Gücü

İşçi sınıfı hareketi ve işçilerin devrimci partisinin dünyayı değiştirme devrimci rolüne karşı güvensizlik yaratma biçiminde bir anlayış, emekçilerin ve yığınların arasında geliştirilmek isteniyor.

Mart Notları

Şubat'tan Mart'a geçerken, yığınsal devrimci eylemler hiç durmadı. 8 Mart, Gezi'den bu yana devam eden genel başkaldırıyı, kadın isyanıyla daha ileriye taşıdı.

Küresel Ayaklanma Küresel İç Savaş Ve Dünya Devrimi

Ezilen ve sömürülen sınıfın kapitalist sisteme karşı süren eylemleri ayaklanma boyutuna varıyor. Sermayenin artan saldırıları ve baskıları, emekçilerin, halk kitlelerinin ayaklanma düzeyine varmasında tetikleyici bir rol oynadı. Yoğunlaşan kapitalist saldırılar ve şiddetin yarattığı ortamda işçi sınıfının yaşam koşulları biraz daha kötüleşti, sefaleti biraz daha derinleşti. Bunun kaçınılmaz sonucu, emek sermaye uzlaşmaz çelişkisinin ve karşıtlığının kesinleşmesidir.

Şubat Notları

Haziran’da ortaya çıkan yeni durum, derinleşerek devam ediyor. Kitleler, her defasında başka bir nedenle sokağa çıkıyor ve eylemlerini son derece zengin biçimlerle gerçekleştiriyorlar. Genel bir ayaklanma durumu, genel bir başkaldırı hali devam ediyor. Şubat sonunda da görüldüğü gibi durum her an kendini yeni eylemlerle dışa vuruyor.

Yeni Bir Toplumsal Devrimler Çağı

 Çeşitli kıtalarda, Latin Amerika'da, Tunus ve Mısır'da, Avrupa'da, Türkiye ve Kürdistan'da devrimci toplumsal patlamalar, gelişen yoğunlaşan büyük devrimlerin ilk patlamalarıdır. İlk örnekleri görülen büyük devrimler, bir süredir dünya genelinde beliren, yeni devrimci dönemin içinde boy veriyor.

 Devrimler, belirli tarihsel dönemlerin ve gelişmelerin ürünüdür. Marksizm bize, toplumsal ve siyasal olguları belirli bir toplumsal çerçeve içinde ele almamız gerektiğini öğretir

8 Mart

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının Kapitalizme Karşı Savaş Günü -bu proleter kavga günü- amacına ulaşsın diye kadınlar tüm dünyada eyleme geçiyor.

Amaç, kadınların kurtuluşunu gerçekleştirmektir.

YAZ VE GÜZ AYAKLANMALARININ DEVRİMCİ SONUÇLARI

Halk kitleleri, Haziran'da ve Güz aylarında, her kez, farklı bir gerekçeyle ayaklandı: Haziran’da Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülmesi, Eylül’de, ODTÜ’den yol geçmesi, Aralık’ta ise rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle, yarın ayaklanmak için başka gerekçeler bulunabilir.

 Genel durum bir devrim için olgunlaşmışsa, halk yığınları ayaklanmak için bir gerekçe bulur. Şu ya da bu sorun -bazen çok küçük bir sorun ya da olay- ayaklanmanın bahanesi, devrimi başlatan bir kıvılcım rolü oynayabilir. Bu topraklarda ayaklanmak için çok neden var.

 Burada önemli olan devrimin gerçek koşullarını anlamaktır.

Yenİ İnsan

KISA TARİH