Pazar, Mar 01st

GüncellemeCts, 28 Şub 2015 4pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

GERÇEK BAŞARI DORUKLARI İÇİN

HDP 10 Ağustos'ta girdiği ilk seçimde “başarıyla” çıktı. Kitle desteğini ve kitle gücünü arttırdı. Burjuva güçler bu durumdan rahatsız olmadılar. Zaten HDP de düzen güçlerini ürkütecek sözler etmedi. Hatta bazı burjuva çevrelerin desteğini bile aldı. Medyada, basında bu destek açık olarak belirtildi.

GÜÇ BİRİKİMİ

ABD'de 18 yaşında bir siyah gencin polis tarafından sokak ortasında öldürülmesi, isyanın başlamasına yol açtı. ABD yönetiminin sokağa çıkma yasağı koyması da başkaldırıyı durduramadı. Sokağa çıkma yasağına rağmen insanlar sokağa çıktı ve devlet güçleriyle çatıştı.

İleri Devrimci Eylemler

Dünyadaki objektif durumun devrim için uygun koşullar, olanaklar ve durumlar yarattığı günümüzde, Taksim’de, Tahrir’de, Syntigma’da (Yunanistan), La Puerta Del Sol’da (İspanya) ve Occupy hareketi (ABD) ortaya çıkan ileri devrimci mücadele, ayaklanma örneklerinin devrime varmadaki rolleri ve önemleri daha da artmıştır.

Gerçek Başarı Dorukları İçin

HDP 10 Ağustos'ta girdiği ilk seçimde “başarıyla” çıktı. Kitle desteğini ve kitle gücünü arttırdı. Burjuva güçler bu durumdan rahatsız olmadılar. Zaten HDP de düzen güçlerini ürkütecek sözler etmedi. Hatta bazı burjuva çevrelerin desteğini bile aldı. Medyada, basında bu destek açık olarak belirtildi.

Küresel Eylemlerin Süreklilik Kazanması

Doksanlardan bu yana dünyayı sarsan bir eylem dalgası, genel bir başkaldırı, uzun bir ayaklanma yaşanıyor. Aynı anda, tüm ülkelerde, milyonlarca, on milyonlarca insan harekete geçebiliyor. Bu seferki eylem dalgası, yoğunluğu, yaygınlığı, aynı zamanda harekete geçmesi ve uzun süreli olması bakımından geçmiştekileri aşıyor. Kitlelerin proletaryanın kapitalizme karşı başkaldırısı yeni bir döneme girmiştir.

Sınıf Kavgasının Perspektifleri

Gezi’den bu yana, bu topraklarda tarih artık daha kısadır. Gezi’de milyonlar harekete geçti. Bu kadar büyük bir kitle daha önce hiç harekete geçmemişti. Süreç şimdi daha yoğun, devrimci tarihsel gelişme daha hızlıdır. Dolayısıyla sonuca daha az zamanda varabiliriz.

Uzlaşmaz Sınıf Kavgası

31 Mayıs'ta patlak veren ayaklanmadan bu yana, devrimci kavgayı sonuna dek götürmek gerektiğini daha sık ve ısrarlı olarak ifade etmeye başladık. Bu, tamamen devrimci bir anlayıştır. Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının devrimci hedefi olan, burjuvaziyi devirme, emeğin devrimci iktidarını kurma ve sosyalizme geçme, yalnızca devrimci sınıf kavgasını sonuna kadar götürerek varılabilir.

Kitle

Devrimi, olaylardan ayrı görenler onu bir günde aniden kopan bir fırtına olarak düşünenler, bu konudaki bilinçsizliklerinin farkına varsalar, o zaman anlayacaklardır ki, devrim, arka arkaya patlak veren olaylar dizisinden, olayların akışından başka bir şey değildir.

Genel Saldırı Aşamasında

Nesnel toplumsal koşulları, sınıflar ilişkisini, sınıflar mücadelesini, kitlelerin toplumsal pratiğini doğru olarak yansıtmak, yani nesnelliği kavrayacak biçimde yorumlamak, işçi sınıfı partisi açısından, politik savaşımının etkili sonuçlar vermesi için temel bir öneme sahiptir.

Yenİ İnsan

KISA TARİH