Çarşamba, Eyl 17th

GüncellemeSal, 16 Eyl 2014 9am

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Mücadele Biçimi

Savaşımda, savaşımın devrimci bir savaşım olarak gelişmesi, ya da savaşımın devrimci bir karakter kazanması, savaşımın yeni bir dönemece ve belirleyici bir aşamaya girmesi demektir.

1 Mayıs Notları

1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanı, Taksim’de olmak için savaşım, en az bir ay önce başladı. Siyasi iktidar, daha Nisan’a girmeden, Taksim’e izin vermeyeceklerini açıkladı.

Proletaryanın devrimci sınıf partisi, Leninist Parti, burjuva iktidara meydan okuyarak, her yıl olduğu gibi, bu 1 Mayıs’ta da Taksim’de olacağını kesin bir biçimde ortaya koydu.

Şubat Notları

Haziran’da ortaya çıkan yeni durum, derinleşerek devam ediyor. Kitleler, her defasında başka bir nedenle sokağa çıkıyor ve eylemlerini son derece zengin biçimlerle gerçekleştiriyorlar. Genel bir ayaklanma durumu, genel bir başkaldırı hali devam ediyor. Şubat sonunda da görüldüğü gibi durum her an kendini yeni eylemlerle dışa vuruyor.

Tüm Toplum Bir Savaş Alanı

Bu topraklarda en küçük bir sorun, en küçük bir olay tüm toplumu sarsan genel bir çatışma alanı haline geliyor. Her yeni olay, bu çatışmanın yeni bir dalgası ve ateşleyici rolünü oynuyor. Çatışma giderek yeni güçleri kendine çekiyor ve daha bir şiddetleniyor. Tüm toplum bir savaş alanı.

8 Mart

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının Kapitalizme Karşı Savaş Günü -bu proleter kavga günü- amacına ulaşsın diye kadınlar tüm dünyada eyleme geçiyor.

Amaç, kadınların kurtuluşunu gerçekleştirmektir.

En Devrimci Zamanlar

Burjuvaziyle proletarya ve tüm ezilen sınıflar arasındaki ilişki değişime uğramıştır. Sınıfların karşılıklı ilişkisi ekonomik gelişmelere ve sınıf savaşına bağlı olarak değişime uğrar. Sınıflar ilişkisini etkileyen nesnel koşullar doğru kavranmalıdır.

Tarihin İtici Gücü

İşçi sınıfı hareketi ve işçilerin devrimci partisinin dünyayı değiştirme devrimci rolüne karşı güvensizlik yaratma biçiminde bir anlayış, emekçilerin ve yığınların arasında geliştirilmek isteniyor.

Mart Notları

Şubat'tan Mart'a geçerken, yığınsal devrimci eylemler hiç durmadı. 8 Mart, Gezi'den bu yana devam eden genel başkaldırıyı, kadın isyanıyla daha ileriye taşıdı.

Küresel Ayaklanma Küresel İç Savaş Ve Dünya Devrimi

Ezilen ve sömürülen sınıfın kapitalist sisteme karşı süren eylemleri ayaklanma boyutuna varıyor. Sermayenin artan saldırıları ve baskıları, emekçilerin, halk kitlelerinin ayaklanma düzeyine varmasında tetikleyici bir rol oynadı. Yoğunlaşan kapitalist saldırılar ve şiddetin yarattığı ortamda işçi sınıfının yaşam koşulları biraz daha kötüleşti, sefaleti biraz daha derinleşti. Bunun kaçınılmaz sonucu, emek sermaye uzlaşmaz çelişkisinin ve karşıtlığının kesinleşmesidir.

Yenİ İnsan

KISA TARİH