Perşembe, Eki 08th

GüncellemePrş, 08 Eki 2015 3pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

İvedi Görev

Devrimin güncelliği koşullarında devrimci politik mücadele öne çıkar. Devrimci işçilerin ağırlık vermesi gereken mücadeledir.

Önemli Olanı Görmek

Olayları, eylemleri, mücadeleleri değerlendirirken, dikkatleri esas olandan, önemli ve belirleyici olandan başka yönlere çekmek küçük burjuva sosyalist siyasetlerde tipiktir.

Tarihin Sıçramalı Gelişimi

Tarihsel ilerleme sıçramalıdır. Küçük burjuva sosyalistlerimiz, ne dünya tarihini diyalektik bir biçimde kavrıyorlar ne de kendi somutumuzdaki tarihsel gelişmeyi. Onların tarihe yaklaşımları derecelidir, adım adım, kerte kerte ilerlemeye dayanıyor.

Syriza Ve Sosyal Reformizm

Yunanistan'da yeni hükümeti kuran Syriza, içinde küçük burjuva sosyalistlerinin de yer aldığı bir bloktur, bir platformdur. Burjuvazi her ne kadar “radikal sol” diye tanıttıysa da, Siriza burjuva sosyal reformist bir harekettir. Radikalliği reformların ötesine geçmez.

Devrimci Dönüşüm Dönemleri

Ayaklanma dönemleri, devrim dönemleri, toplumda sıçrama ve dönüşüm dönemleridir. Tarihsel olay denilen olayların, tarihte böyle bir etkisi var. İnsanlık tarihinde büyük sıçrama yaratan olaylar her zaman oluşmaz; toplumun ve çağın somut koşullarına göre, evrimin temposu yavaş ya da hızlı olabilir. Kapitalizm öncesi toplumlarda evrim daha yavaş ilerlerken ve dolayısıyla toplumsal dönüşümü yaratan olaylar daha geç gündeme gelirken, kapitalist üretim bu süreci daha da kısaltmıştır.

Kitlelerin Kurtuluş Kavgası Önlenemez Bir Güçle İlerliyor

İşçi sınıfı ve emekçi halk kitleleri mücadelenin en keskin, en kritik ve en belirleyici anında gidişatı en keskin biçimde kavrar; harekete kimin önderlik edip etmeyeceğini en çok da o en kritik anda görür ve durumunu ona göre tayin eder.

Yeni Yarınlar İçin

Toplumsal çelişkilerin gelişme derecesi emekçi kitlelerin toplumsal hareketinin sert ve yoğun geçmesine olanak veriyor. Var olan maddi temeller üzerinde ve nesnel koşullarda gerçekleşen sınıflar çatışması gün gün derinleşiyor ve genişliyor.

Devrim Bir Formül Değil Bir Harekettir

Devrim kendini eylemlerle ortaya koyar. Dolayısıyla devrim bu noktada programda soyut bir anlatım olmaktan çıkar ve pratik bir hareket, somut bir olgu durumuna gelir. Devrim eylemlerle somut bir olgu durumuna gelir. Devrim eylemlerle gelişir, büyür ve ilerler.

Olaylar Devrime Akıyor

Her gün bir çok olay gerçekleşiyor. Her gün yeni bir toplumsal olayla karşılaşıyoruz. Olayların en alt düzeye indiği zamanlarda bile yine de çok sayıda eylem meydana geliyor. Olaylar ve yaşam sürekli bir hareket, dönüşüm ve akış içinde. Tüm bu gelişmeler bir devrime doğru ilerliyor. Devrimin olgunlaşması, büyümesi ve zorunluluğu olayların ve canlı yaşamın gelişmesi temelinde anlaşılabilir.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1