Cumartesi, Ara 03rd

GüncellemeCts, 03 Ara 2016 11am

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Burjuvaziden Bağımsız Ve Onlara Karşı

Küçük burjuvazinin ikili yapısı ve bunun ideolojik, politik yansımasıyla 15 Temmuz sonrası bir kez daha karşılaştık: Hem burjuvaziden yana olma, hem emekçi halktan yana. İkili karakter, iki ana sınıf arasında gidip gelme, tutarsız, kaypak ve cesaretsiz tavırlarının temelini oluşturuyor.

Yaşayan Marksizm

Oportünist sosyalistler ve onların Türkiye’deki daha çapsız takipçileri Marx, Engels ve Lenin’in teorik görüşlerini ve çözümleme yöntemlerini sınıf mücadelesinin önceki gelişimini açıklamak için bir dayanak olarak alıyorlar. Fakat onu sınıf mücadelesinin geleceğine uygulamayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu görüşler onlar için işçi sınıfını geleceğin sınıf savaşımlarına hazırlamak ve tarihsel görevini yerine getirmede teorik pusula rolü oynamıyor.

İki Eğilim İki Hareket

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi kendi mücadele tarihinin en büyük kitle gücüne ulaşmış durumda. Her biri, toplumun farklı alanlarında mücadeleye atılmakla birlikte, git gide daha sık ortak hareket ediyor, birleşiyor ve kaynaşıyor.

Halk Demokrasisi Ve Sosyalizm Mücadelesi

1- Siyasi iktidar, 15 Temmuz’dan itibaren tüm gerici, faşist güçleri sokaklara çıkardı. Gerici güçler günlerdir sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, komünistlere, devrimcilere, ilericilere, işçilere, Alevilere, halklara karşı terör estiriyor. Faşist devletin ve gerici güçlerin saldırısı OHAL’le daha ileri noktalara vardırılıyor.

Nihai Amaç Bakış Açısı

Devrimci gelişmelerle birlikte devrimci programın önemi, emekçilerin savaşımına yön vermedeki rolü daha iyi anlaşıldı. Marksist program, eylem yol göstericisidir. Kitlelerin canlı mücadelesine toplumsal pratiğine güçlü bağlarla bağlıdır. Kitle pratiğinin devrime büyüdüğü bir dönemde devrimci programın önemi daha da iyi öne çıkar.

Oyalamacılık Ve Ertelemecilik Üzerine

Belirttik fakat Gezi’nin dersleriyle üzerinde bir kez daha duruyoruz. Bu topraklarda, sınıf savaşının kendi gelişimi nedeniyle, ilk büyük ayaklanmada, tekelci burjuvaziyi devirip yönetime gelmemiz gerekiyor. Doğmuş olan ayaklanmayı mutlaka devrime çevirme yeteneği göstermeliyiz. Çünkü ilerde, aynı sonucu almak için daha büyük çatışmalara gitmek zorunda kalacağız. Sömürücü sınıf aynı durumun bir daha oluşmaması için öncekilerine göre bin kat daha büyük bir hırsla saldıracak ve bütün gücünü sonuna dek harekete geçirecektir.

Kesin Kurtuluş Kavgası Sonuca Ulaşacaktır

Emeğin evrensel kurtuluş kavgasının alanı tüm kapitalist ülkelerdir, tüm kapitalist dünyadır. Bu kavganın tek tek ülkelerin sınırları içinde başlaması, emeğin evrensel kurtuluş özünü değiştirmez. Proletaryanın sınıf kavgası, kapitalist toplumun maddi zeminleri üzerinde yükseliyor. Proletaryanın enternasyonal sınıf kavgası yeni bir toplumsal devrimler çağının başlamasıyla daha üst biçimler alarak sürüyor.

Yeni Görevler

Tarih, yeni gelişmelerle ilerler. Proletarya, kendi dışındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir sınıftır. Çünkü kendi dışındaki gelişmeleri, kendi sınıf kavgasına en hızlı bir şekilde yansıtır. Değişen koşulları karşılayan yeni görevler üstlenerek mücadelesini devam ettirir.

İşçi Sınıfının Sınırlandırılamaz Savaşımı

İşçi sınıfı, kendinden sınıf dönemindeki sınıf değildir. İşçiler kapitalist sömürü, baskı ve burjuva şiddet karşısında edilgen olarak gösterilemez. İşçi sınıfı ne kendinden bir sınıftır ne başkası için sınıf durumundadır.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1