Cuma, Ağu 22nd

GüncellemeCu, 22 Ağu 2014 6am

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Mart Notları

Şubat'tan Mart'a geçerken, yığınsal devrimci eylemler hiç durmadı. 8 Mart, Gezi'den bu yana devam eden genel başkaldırıyı, kadın isyanıyla daha ileriye taşıdı.

Şubat Notları

Haziran’da ortaya çıkan yeni durum, derinleşerek devam ediyor. Kitleler, her defasında başka bir nedenle sokağa çıkıyor ve eylemlerini son derece zengin biçimlerle gerçekleştiriyorlar. Genel bir ayaklanma durumu, genel bir başkaldırı hali devam ediyor. Şubat sonunda da görüldüğü gibi durum her an kendini yeni eylemlerle dışa vuruyor.

Yeni Bir Toplumsal Devrimler Çağı

 Çeşitli kıtalarda, Latin Amerika'da, Tunus ve Mısır'da, Avrupa'da, Türkiye ve Kürdistan'da devrimci toplumsal patlamalar, gelişen yoğunlaşan büyük devrimlerin ilk patlamalarıdır. İlk örnekleri görülen büyük devrimler, bir süredir dünya genelinde beliren, yeni devrimci dönemin içinde boy veriyor.

 Devrimler, belirli tarihsel dönemlerin ve gelişmelerin ürünüdür. Marksizm bize, toplumsal ve siyasal olguları belirli bir toplumsal çerçeve içinde ele almamız gerektiğini öğretir

8 Mart

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının Kapitalizme Karşı Savaş Günü -bu proleter kavga günü- amacına ulaşsın diye kadınlar tüm dünyada eyleme geçiyor.

Amaç, kadınların kurtuluşunu gerçekleştirmektir.

YAZ VE GÜZ AYAKLANMALARININ DEVRİMCİ SONUÇLARI

Halk kitleleri, Haziran'da ve Güz aylarında, her kez, farklı bir gerekçeyle ayaklandı: Haziran’da Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülmesi, Eylül’de, ODTÜ’den yol geçmesi, Aralık’ta ise rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle, yarın ayaklanmak için başka gerekçeler bulunabilir.

 Genel durum bir devrim için olgunlaşmışsa, halk yığınları ayaklanmak için bir gerekçe bulur. Şu ya da bu sorun -bazen çok küçük bir sorun ya da olay- ayaklanmanın bahanesi, devrimi başlatan bir kıvılcım rolü oynayabilir. Bu topraklarda ayaklanmak için çok neden var.

 Burada önemli olan devrimin gerçek koşullarını anlamaktır.

Tarihin İtici Gücü

İşçi sınıfı hareketi ve işçilerin devrimci partisinin dünyayı değiştirme devrimci rolüne karşı güvensizlik yaratma biçiminde bir anlayış, emekçilerin ve yığınların arasında geliştirilmek isteniyor.

Değişim Ve Devrimci Mücadele

 Oportünist ve reformist sosyalistler, öteden beri, devrimci komünizmi, değişen koşulları, durumları gözardı etmek, önceki dönemlerin örgüt ve mücadele biçimlerinde ısrar etmek ve eski tarzda politika yapmakla eleştirmişlerdir. Eleştiri yalnızca bizim küçük-burjuvalarımıza özgü değil, dünyanın bütün oportünist sosyalistleri tarafından devrimci Marksizme yöneltilmiş bir eleştiridir. Böylece, değişimleri, yeni durumları, somut koşulları yeniden ele aldıklarını ve süreci karşılayan taktikler çıkardıklarını iddia ediyorlar.

Küresel Ayaklanma Küresel İç Savaş Ve Dünya Devrimi

Ezilen ve sömürülen sınıfın kapitalist sisteme karşı süren eylemleri ayaklanma boyutuna varıyor. Sermayenin artan saldırıları ve baskıları, emekçilerin, halk kitlelerinin ayaklanma düzeyine varmasında tetikleyici bir rol oynadı. Yoğunlaşan kapitalist saldırılar ve şiddetin yarattığı ortamda işçi sınıfının yaşam koşulları biraz daha kötüleşti, sefaleti biraz daha derinleşti. Bunun kaçınılmaz sonucu, emek sermaye uzlaşmaz çelişkisinin ve karşıtlığının kesinleşmesidir.

Halk Ayaklanması Ve "Özgür Yerel Yönetimler"

 Devrimci bir bakış açısına sahip değilsen, olayları, süreçleri bu bakışla değerlendirmiyorsan, devrimci bir halk ayaklanmasını bile olduğundan geri gösterirsin. Buradan bir devrime varamayacağını söylersin. Devrimci komünizm dışında, halk ayaklanması ya geri bir düzeyde değerlendiriliyor, ya da basitleştiriliyor. Her iki yaklaşım da, 31 Mayıs'ta patlak veren halk ayaklanmasının devrimle bağını kuramadığı için, en sıradan sonuçlara varıyor.

Yenİ İnsan

KISA TARİH