Pazartesi, Eyl 26th

GüncellemePz, 25 Eyl 2016 2pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Yeni Görevler

Tarih, yeni gelişmelerle ilerler. Proletarya, kendi dışındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir sınıftır. Çünkü kendi dışındaki gelişmeleri, kendi sınıf kavgasına en hızlı bir şekilde yansıtır. Değişen koşulları karşılayan yeni görevler üstlenerek mücadelesini devam ettirir.

İki Eğilim İki Hareket

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi kendi mücadele tarihinin en büyük kitle gücüne ulaşmış durumda. Her biri, toplumun farklı alanlarında mücadeleye atılmakla birlikte, git gide daha sık ortak hareket ediyor, birleşiyor ve kaynaşıyor.

Mücadele Daha Yüksek Bir Aşamada

Tarihsel gelişme, sınıf mücadelesi, düz bir çizgi izlemez. İlerlemenin düz bir çizgi izlemesi görüşü diyalektik olmadığı gibi tarihsel gelişmeye de aykırıdır. Gelişme sıçramayı, patlamayı ve geçici geriye düşüşleri içerir. Sınıflı bir toplumda ilerleme çelişkili ve karşıttır.

Nihai Amaç Bakış Açısı

Devrimci gelişmelerle birlikte devrimci programın önemi, emekçilerin savaşımına yön vermedeki rolü daha iyi anlaşıldı. Marksist program, eylem yol göstericisidir. Kitlelerin canlı mücadelesine toplumsal pratiğine güçlü bağlarla bağlıdır. Kitle pratiğinin devrime büyüdüğü bir dönemde devrimci programın önemi daha da iyi öne çıkar.

Sınıfların Karşılıklı İlişkisinin Değişmesi

Bireylerin, sınıfların ve ulusların karşılıklı ilişkisi durağan halde değil, hareket halinde, sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde ele alınmalı. Gelişme ve olaylar kendi hareketi, kendi gelişimi içinde kavranmalı. Yalıtık halde değil, tüm bağıntıları karşılıklı ilişkisi içinde değerlendirilmelidir.

Kesin Kurtuluş Kavgası Sonuca Ulaşacaktır

Emeğin evrensel kurtuluş kavgasının alanı tüm kapitalist ülkelerdir, tüm kapitalist dünyadır. Bu kavganın tek tek ülkelerin sınırları içinde başlaması, emeğin evrensel kurtuluş özünü değiştirmez. Proletaryanın sınıf kavgası, kapitalist toplumun maddi zeminleri üzerinde yükseliyor. Proletaryanın enternasyonal sınıf kavgası yeni bir toplumsal devrimler çağının başlamasıyla daha üst biçimler alarak sürüyor.

Devrimler Dizisi

Son yüzyılın en sert iç savaşlarından biri bu topraklarda sürüyor. Bu savaş 50 yıldır yaşanıyor. Bu durum bizde, devrimin zaferine, en şiddetli, en alt üst edici, en devrimci savaşımlardan geçilerek varılacağını en kesin biçimde ortaya koyuyor. Yarınlara, sosyalizme yoğun devrimci sınıf savaşımı yoluyla varılır.

İşçi Sınıfının Sınırlandırılamaz Savaşımı

İşçi sınıfı, kendinden sınıf dönemindeki sınıf değildir. İşçiler kapitalist sömürü, baskı ve burjuva şiddet karşısında edilgen olarak gösterilemez. İşçi sınıfı ne kendinden bir sınıftır ne başkası için sınıf durumundadır.

Nesnel Olaylar Zinciri

Kapitalist toplumun çözülüp dağılmasına yol açan, bu toplumsal sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin gelişmesidir. Toplumsal devrimi gündeme getiren de, bu çelişkilerin, çeşitli etkenlere bağlı olarak keskinleşmesidir.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1