Pazar, Şub 19th

GüncellemePz, 19 Şub 2017 1pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Süreç Burjuvaziye Karşı Gelişiyor

Sömürülen emekçiler, sömürücü sınıfın attığı her adımı yakından izlemeli ve bu konuda kendi tutumunu belirlemelidir. Böylesi bir politika takip etmek, karşıtlar mücadelesinin niteliği gereğidir. Emekçi sınıf kapitalistlerin politikaları ve kararları karşısında ilgisiz kalamaz. Emekçi olmayanların yönelimi, emekçi olanları çok yakından ilgilendirir; hem de doğrudan doğruya.

Yeni Gelişmeleri Karşılayacak Konumda Olmak

Bulunduğumuz topraklarda olaylar çok hızlı oluşuyor ve yenileri büyük bir hızla öncekilerin yerini alıyor. Olayların anlamı ve kapsamı o kadar geniş ve derin ki, tüm toplum, bunun etkisine girmiş durumda. Günlük yaşam, olayların içinde ve olaylarla birlikte sürüyor. Bugünkü toplumun çerçevesi içinde patlak veren olaylar ortadan kalkmayacağı gibi, giderek daha da şiddetlenecektir. Olayların gelişimi, en sonunda toplumun nitel değişimine varacak kaçınılmaz olarak.

Yaşayan Marksizm

Oportünist sosyalistler ve onların Türkiye’deki daha çapsız takipçileri Marx, Engels ve Lenin’in teorik görüşlerini ve çözümleme yöntemlerini sınıf mücadelesinin önceki gelişimini açıklamak için bir dayanak olarak alıyorlar. Fakat onu sınıf mücadelesinin geleceğine uygulamayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu görüşler onlar için işçi sınıfını geleceğin sınıf savaşımlarına hazırlamak ve tarihsel görevini yerine getirmede teorik pusula rolü oynamıyor.

Kitlelerin Bilinç Hareketi

İçinde bulunduğumuz koşullar hakkında işçilerde bir bilinç açıklığı oluşturmak, komünistlerin temel bir görevidir. Toplumsal devrime somut olarak yaklaşmamız gereken bir süreçte, bu görevin daha büyük bir önem kazandığı kendiliğinden anlaşılır.

Halk Demokrasisi Ve Sosyalizm Mücadelesi

1- Siyasi iktidar, 15 Temmuz’dan itibaren tüm gerici, faşist güçleri sokaklara çıkardı. Gerici güçler günlerdir sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, komünistlere, devrimcilere, ilericilere, işçilere, Alevilere, halklara karşı terör estiriyor. Faşist devletin ve gerici güçlerin saldırısı OHAL’le daha ileri noktalara vardırılıyor.

Devrimci Geçiş Süreci

Günlük mücadelenin sınırları içinde hareket etmek, kesinlikle aşılması gereken bir eğilimdir. Bu çerçeve içinde kaldığımız sürece, emekçilerin kurtuluşu yönünde bir arpa boyu yol alamayız. Oysa ki, emekçilerin toplumsal kurtuluşu, günlük mücadele sınırlarının ötesinde ve ilerisinde başlar. Günlük mücadele yürütülürken de, toplumun devrimci dönüşümü esas alınmalıdır.

Oyalamacılık Ve Ertelemecilik Üzerine

Belirttik fakat Gezi’nin dersleriyle üzerinde bir kez daha duruyoruz. Bu topraklarda, sınıf savaşının kendi gelişimi nedeniyle, ilk büyük ayaklanmada, tekelci burjuvaziyi devirip yönetime gelmemiz gerekiyor. Doğmuş olan ayaklanmayı mutlaka devrime çevirme yeteneği göstermeliyiz. Çünkü ilerde, aynı sonucu almak için daha büyük çatışmalara gitmek zorunda kalacağız. Sömürücü sınıf aynı durumun bir daha oluşmaması için öncekilerine göre bin kat daha büyük bir hırsla saldıracak ve bütün gücünü sonuna dek harekete geçirecektir.

Burjuvaziden Bağımsız Ve Onlara Karşı

Küçük burjuvazinin ikili yapısı ve bunun ideolojik, politik yansımasıyla 15 Temmuz sonrası bir kez daha karşılaştık: Hem burjuvaziden yana olma, hem emekçi halktan yana. İkili karakter, iki ana sınıf arasında gidip gelme, tutarsız, kaypak ve cesaretsiz tavırlarının temelini oluşturuyor.

Yeni Görevler

Tarih, yeni gelişmelerle ilerler. Proletarya, kendi dışındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir sınıftır. Çünkü kendi dışındaki gelişmeleri, kendi sınıf kavgasına en hızlı bir şekilde yansıtır. Değişen koşulları karşılayan yeni görevler üstlenerek mücadelesini devam ettirir.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1