Salı, Mar 28th

GüncellemeSal, 28 Mar 2017 7am

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Fidel Ve Devrimci Olan

Lenin, bir yerde, Marx hayattayken ona saldıranların bu büyük düşünürün ölümünden sonra, onu göklere çıkararak, gözden düşürmeye çalıştıklarını söyler. Lenin, bunun bütün büyük devrimcilerin başına geldiğini de belirtir.

Devrimci Hedeften Şaşmadan

Bilinçli ve hedefli eylemin önemi üzerinde durduk, fakat, bunun önemi üzerinde ne kadar dursak yine de azdır. Her devrimin temel sorunu olan iktidarın ele geçirilmesi sorunu, çözülmesi gereken güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmışsa, hedefli eyleme bu kadar vurgu yapmamızın nedeni kendiliğinden anlaşılır.

Kitlelerin Bilinç Hareketi

İçinde bulunduğumuz koşullar hakkında işçilerde bir bilinç açıklığı oluşturmak, komünistlerin temel bir görevidir. Toplumsal devrime somut olarak yaklaşmamız gereken bir süreçte, bu görevin daha büyük bir önem kazandığı kendiliğinden anlaşılır.

Devrimci Dönüşüm Çağı

Kapitalizme karşı devrimci başkaldırılar, bir süre öncesine kadar Latin Amerika ve bölgemizde ortaya çıkan bir olgu durumundaydı, bugün ise tüm kapitalist ülkelerde görülen bir olgudur. Devrimci küresel başkaldırı kapitalist dünyada derinleşme eğilimi gösteriyor.

Devrimci Geçiş Süreci

Günlük mücadelenin sınırları içinde hareket etmek, kesinlikle aşılması gereken bir eğilimdir. Bu çerçeve içinde kaldığımız sürece, emekçilerin kurtuluşu yönünde bir arpa boyu yol alamayız. Oysa ki, emekçilerin toplumsal kurtuluşu, günlük mücadele sınırlarının ötesinde ve ilerisinde başlar. Günlük mücadele yürütülürken de, toplumun devrimci dönüşümü esas alınmalıdır.

Süreç Burjuvaziye Karşı Gelişiyor

Sömürülen emekçiler, sömürücü sınıfın attığı her adımı yakından izlemeli ve bu konuda kendi tutumunu belirlemelidir. Böylesi bir politika takip etmek, karşıtlar mücadelesinin niteliği gereğidir. Emekçi sınıf kapitalistlerin politikaları ve kararları karşısında ilgisiz kalamaz. Emekçi olmayanların yönelimi, emekçi olanları çok yakından ilgilendirir; hem de doğrudan doğruya.

Burjuvaziden Bağımsız Ve Onlara Karşı

Küçük burjuvazinin ikili yapısı ve bunun ideolojik, politik yansımasıyla 15 Temmuz sonrası bir kez daha karşılaştık: Hem burjuvaziden yana olma, hem emekçi halktan yana. İkili karakter, iki ana sınıf arasında gidip gelme, tutarsız, kaypak ve cesaretsiz tavırlarının temelini oluşturuyor.

Yeni Gelişmeleri Karşılayacak Konumda Olmak

Bulunduğumuz topraklarda olaylar çok hızlı oluşuyor ve yenileri büyük bir hızla öncekilerin yerini alıyor. Olayların anlamı ve kapsamı o kadar geniş ve derin ki, tüm toplum, bunun etkisine girmiş durumda. Günlük yaşam, olayların içinde ve olaylarla birlikte sürüyor. Bugünkü toplumun çerçevesi içinde patlak veren olaylar ortadan kalkmayacağı gibi, giderek daha da şiddetlenecektir. Olayların gelişimi, en sonunda toplumun nitel değişimine varacak kaçınılmaz olarak.

Yaşayan Marksizm

Oportünist sosyalistler ve onların Türkiye’deki daha çapsız takipçileri Marx, Engels ve Lenin’in teorik görüşlerini ve çözümleme yöntemlerini sınıf mücadelesinin önceki gelişimini açıklamak için bir dayanak olarak alıyorlar. Fakat onu sınıf mücadelesinin geleceğine uygulamayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu görüşler onlar için işçi sınıfını geleceğin sınıf savaşımlarına hazırlamak ve tarihsel görevini yerine getirmede teorik pusula rolü oynamıyor.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1