Salı, Oca 27th

GüncellemeSal, 27 Oca 2015 1pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Kitle

Devrimi, olaylardan ayrı görenler onu bir günde aniden kopan bir fırtına olarak düşünenler, bu konudaki bilinçsizliklerinin farkına varsalar, o zaman anlayacaklardır ki, devrim, arka arkaya patlak veren olaylar dizisinden, olayların akışından başka bir şey değildir.

İleri Devrimci Eylemler

Dünyadaki objektif durumun devrim için uygun koşullar, olanaklar ve durumlar yarattığı günümüzde, Taksim’de, Tahrir’de, Syntigma’da (Yunanistan), La Puerta Del Sol’da (İspanya) ve Occupy hareketi (ABD) ortaya çıkan ileri devrimci mücadele, ayaklanma örneklerinin devrime varmadaki rolleri ve önemleri daha da artmıştır.

İki Bakış

Günlük ve önemsiz işlerle uğraşanlar, küçük amaçları kendine amaç edinenler, Leninist Parti’nin büyük amaçlar için dövüşmesine, her zaman, “gerçeklerden kopuk olmak”, ya da, “kendi gücüne bakmadan önüne büyük hedefler koymak” vb. vb. sözlerle eleştirmeye kalkmışlardır. Bu farklılık, bakış açılarından ileri geliyor: devrimci bakış açısı ile, oportünist bakış açısı.

Küresel Eylemlerin Süreklilik Kazanması

Doksanlardan bu yana dünyayı sarsan bir eylem dalgası, genel bir başkaldırı, uzun bir ayaklanma yaşanıyor. Aynı anda, tüm ülkelerde, milyonlarca, on milyonlarca insan harekete geçebiliyor. Bu seferki eylem dalgası, yoğunluğu, yaygınlığı, aynı zamanda harekete geçmesi ve uzun süreli olması bakımından geçmiştekileri aşıyor. Kitlelerin proletaryanın kapitalizme karşı başkaldırısı yeni bir döneme girmiştir.

Kapitalizmin Büyük Bunalımı Ve Sınıf Savaşı

Maddi koşulları olgunlaştırmak ve üretim sürecini toplumsal bir boyuta çıkarmak, kapitalist üretimin tarihsel misyonudur. Maddi koşullarda ve üretimin toplumsallaşmasındaki bu ilerleme, tekelci kapitalizm aşamasıyla birlikte daha ileri noktalara varır. Maddi koşullardaki bu ilerleme, çözümü de kendi içinde taşır.

Uzlaşmaz Sınıf Kavgası

31 Mayıs'ta patlak veren ayaklanmadan bu yana, devrimci kavgayı sonuna dek götürmek gerektiğini daha sık ve ısrarlı olarak ifade etmeye başladık. Bu, tamamen devrimci bir anlayıştır. Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının devrimci hedefi olan, burjuvaziyi devirme, emeğin devrimci iktidarını kurma ve sosyalizme geçme, yalnızca devrimci sınıf kavgasını sonuna kadar götürerek varılabilir.

Eylemlerin Dünyadaki Etkisi

Burjuva topluma karşı gelişen her önemli toplumsal hareket yankısını ve etkisini hemen gösteriyor. Her yerdeki etkisi aynı olmasa da her yerde yansıma buluyor. Çoğu kez, dünyada yeni bir eylem dalgasının ateşleyicisi ve kaynağı olabiliyor.

Genel Saldırı Aşamasında

Nesnel toplumsal koşulları, sınıflar ilişkisini, sınıflar mücadelesini, kitlelerin toplumsal pratiğini doğru olarak yansıtmak, yani nesnelliği kavrayacak biçimde yorumlamak, işçi sınıfı partisi açısından, politik savaşımının etkili sonuçlar vermesi için temel bir öneme sahiptir.

Mücadele Biçimi

Savaşımda, savaşımın devrimci bir savaşım olarak gelişmesi, ya da savaşımın devrimci bir karakter kazanması, savaşımın yeni bir dönemece ve belirleyici bir aşamaya girmesi demektir.

Yenİ İnsan

KISA TARİH