Pazar, Kas 29th

GüncellemePz, 29 Kas 2015 2pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Amaçlı Etkinlik

Devrimci durumun süreklilik kazandığı koşullarda olayların temposu çok hızlıdır. Aynı anda birçok eylem, çatıma, olay gerçekleşebilir. Sorun, olaylardan, çatışmalardan devrimci sonuçlar çıkarmaktır.

7 Haziran Sonuçları Üzerine

HDP'nin 7 Haziran'da elde ettiği “başarı” küçük burjuva sosyalist çevrelerin ilkesizliğini daha da derinleştirdi. Bugüne dek sosyalizm adına ne söylemişlerse, bugün HDP'nin tuttuğu yol uğruna bir kenara itiyorlar. Leninist Parti'nin bugüne değin HDP ve tüm küçük burjuva siyasetler hakkında söyledikleri ise iyice doğrulanmıştır. Bu kısa notlar bunun altını çizecektir.

İvedi Görev

Devrimin güncelliği koşullarında devrimci politik mücadele öne çıkar. Devrimci işçilerin ağırlık vermesi gereken mücadeledir.

Devrimin Gerçek Gücünü Görelim

Sınıf savaşımının bugüne kadarki sürecinden güçlenerek çıkmamıza, dolayısıyla devrimi gerçekleştirecek bir konuma gelmemize karşın, bu durum, küçük-burjuva siyasetlerin görüşlerinin basitliği tarafından maskeleniyor. Gerçeklerin üstü örtülüyor.

Önemli Olanı Görmek

Olayları, eylemleri, mücadeleleri değerlendirirken, dikkatleri esas olandan, önemli ve belirleyici olandan başka yönlere çekmek küçük burjuva sosyalist siyasetlerde tipiktir.

Küresel İç Savaşın Boyutlanması

İşçi sınıfına ve tüm ezilen, sömürülen kitlelere karşı uygulanan burjuva şiddet ve saldırılar tüm kapitalist ülkelerde belirgin bir artış gösteriyor. Bu yönde yeni kararlar alınıyor, yasalar çıkarılıyor, ve pratik adımlar atılıyor. Kapitalist ülkelerde sadece son dönemlerde bu yüzden yapılanlar bile sınıflar savaşımının nasıl şiddetli geçtiğini gösteren kesin kanıtlar veriyor.

Syriza Ve Sosyal Reformizm

Yunanistan'da yeni hükümeti kuran Syriza, içinde küçük burjuva sosyalistlerinin de yer aldığı bir bloktur, bir platformdur. Burjuvazi her ne kadar “radikal sol” diye tanıttıysa da, Siriza burjuva sosyal reformist bir harekettir. Radikalliği reformların ötesine geçmez.

Yaşamın Yeniden Örgütlenmesi

Aralarında uzlaşmaz çelişkiler olan karşıt sınıflara dayanan kapitalist toplumda ya proletaryadan yanasın ya burjuvaziden; proletaryayla birlikte burjuvazinin sınıf egemenliğini devirmek için savaşım vermezsen burjuvazinin egemenliği altında kalırsın zorunlu olarak.

Kitlelerin Kurtuluş Kavgası Önlenemez Bir Güçle İlerliyor

İşçi sınıfı ve emekçi halk kitleleri mücadelenin en keskin, en kritik ve en belirleyici anında gidişatı en keskin biçimde kavrar; harekete kimin önderlik edip etmeyeceğini en çok da o en kritik anda görür ve durumunu ona göre tayin eder.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1