Perşembe, Ara 18th

GüncellemePrş, 18 Ara 2014 2pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Genel Saldırı Aşamasında

Nesnel toplumsal koşulları, sınıflar ilişkisini, sınıflar mücadelesini, kitlelerin toplumsal pratiğini doğru olarak yansıtmak, yani nesnelliği kavrayacak biçimde yorumlamak, işçi sınıfı partisi açısından, politik savaşımının etkili sonuçlar vermesi için temel bir öneme sahiptir.

İki Bakış

Günlük ve önemsiz işlerle uğraşanlar, küçük amaçları kendine amaç edinenler, Leninist Parti’nin büyük amaçlar için dövüşmesine, her zaman, “gerçeklerden kopuk olmak”, ya da, “kendi gücüne bakmadan önüne büyük hedefler koymak” vb. vb. sözlerle eleştirmeye kalkmışlardır. Bu farklılık, bakış açılarından ileri geliyor: devrimci bakış açısı ile, oportünist bakış açısı.

1 Mayıs Notları

1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanı, Taksim’de olmak için savaşım, en az bir ay önce başladı. Siyasi iktidar, daha Nisan’a girmeden, Taksim’e izin vermeyeceklerini açıkladı.

Proletaryanın devrimci sınıf partisi, Leninist Parti, burjuva iktidara meydan okuyarak, her yıl olduğu gibi, bu 1 Mayıs’ta da Taksim’de olacağını kesin bir biçimde ortaya koydu.

Kapitalizmin Büyük Bunalımı Ve Sınıf Savaşı

Maddi koşulları olgunlaştırmak ve üretim sürecini toplumsal bir boyuta çıkarmak, kapitalist üretimin tarihsel misyonudur. Maddi koşullarda ve üretimin toplumsallaşmasındaki bu ilerleme, tekelci kapitalizm aşamasıyla birlikte daha ileri noktalara varır. Maddi koşullardaki bu ilerleme, çözümü de kendi içinde taşır.

Tüm Toplum Bir Savaş Alanı

Bu topraklarda en küçük bir sorun, en küçük bir olay tüm toplumu sarsan genel bir çatışma alanı haline geliyor. Her yeni olay, bu çatışmanın yeni bir dalgası ve ateşleyici rolünü oynuyor. Çatışma giderek yeni güçleri kendine çekiyor ve daha bir şiddetleniyor. Tüm toplum bir savaş alanı.

Eylemlerin Dünyadaki Etkisi

Burjuva topluma karşı gelişen her önemli toplumsal hareket yankısını ve etkisini hemen gösteriyor. Her yerdeki etkisi aynı olmasa da her yerde yansıma buluyor. Çoğu kez, dünyada yeni bir eylem dalgasının ateşleyicisi ve kaynağı olabiliyor.

En Devrimci Zamanlar

Burjuvaziyle proletarya ve tüm ezilen sınıflar arasındaki ilişki değişime uğramıştır. Sınıfların karşılıklı ilişkisi ekonomik gelişmelere ve sınıf savaşına bağlı olarak değişime uğrar. Sınıflar ilişkisini etkileyen nesnel koşullar doğru kavranmalıdır.

Mücadele Biçimi

Savaşımda, savaşımın devrimci bir savaşım olarak gelişmesi, ya da savaşımın devrimci bir karakter kazanması, savaşımın yeni bir dönemece ve belirleyici bir aşamaya girmesi demektir.

Mart Notları

Şubat'tan Mart'a geçerken, yığınsal devrimci eylemler hiç durmadı. 8 Mart, Gezi'den bu yana devam eden genel başkaldırıyı, kadın isyanıyla daha ileriye taşıdı.

Yenİ İnsan

KISA TARİH