Cumartesi, Ağu 27th

GüncellemeCu, 26 Ağu 2016 9pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Nihai Amaç Bakış Açısı

Devrimci gelişmelerle birlikte devrimci programın önemi, emekçilerin savaşımına yön vermedeki rolü daha iyi anlaşıldı. Marksist program, eylem yol göstericisidir. Kitlelerin canlı mücadelesine toplumsal pratiğine güçlü bağlarla bağlıdır. Kitle pratiğinin devrime büyüdüğü bir dönemde devrimci programın önemi daha da iyi öne çıkar.

Kesin Kurtuluş Kavgası Sonuca Ulaşacaktır

Emeğin evrensel kurtuluş kavgasının alanı tüm kapitalist ülkelerdir, tüm kapitalist dünyadır. Bu kavganın tek tek ülkelerin sınırları içinde başlaması, emeğin evrensel kurtuluş özünü değiştirmez. Proletaryanın sınıf kavgası, kapitalist toplumun maddi zeminleri üzerinde yükseliyor. Proletaryanın enternasyonal sınıf kavgası yeni bir toplumsal devrimler çağının başlamasıyla daha üst biçimler alarak sürüyor.

Devrimler Dizisi

Son yüzyılın en sert iç savaşlarından biri bu topraklarda sürüyor. Bu savaş 50 yıldır yaşanıyor. Bu durum bizde, devrimin zaferine, en şiddetli, en alt üst edici, en devrimci savaşımlardan geçilerek varılacağını en kesin biçimde ortaya koyuyor. Yarınlara, sosyalizme yoğun devrimci sınıf savaşımı yoluyla varılır.

İşçi Sınıfının Sınırlandırılamaz Savaşımı

İşçi sınıfı, kendinden sınıf dönemindeki sınıf değildir. İşçiler kapitalist sömürü, baskı ve burjuva şiddet karşısında edilgen olarak gösterilemez. İşçi sınıfı ne kendinden bir sınıftır ne başkası için sınıf durumundadır.

Nesnel Olaylar Zinciri

Kapitalist toplumun çözülüp dağılmasına yol açan, bu toplumsal sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin gelişmesidir. Toplumsal devrimi gündeme getiren de, bu çelişkilerin, çeşitli etkenlere bağlı olarak keskinleşmesidir.

Mücadele Daha Yüksek Bir Aşamada

Tarihsel gelişme, sınıf mücadelesi, düz bir çizgi izlemez. İlerlemenin düz bir çizgi izlemesi görüşü diyalektik olmadığı gibi tarihsel gelişmeye de aykırıdır. Gelişme sıçramayı, patlamayı ve geçici geriye düşüşleri içerir. Sınıflı bir toplumda ilerleme çelişkili ve karşıttır.

Kadınların Tam Kurtuluşu

1-Bugüne değin sınıflı toplumlarda, toplumsal koşulların insan dışı olduğuna dair çok şey söylendi. Sınıflı toplumların sonuncusu olan kapitalist toplumda, ezilen ve sömürülen kitleler insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar.

Sınıfların Karşılıklı İlişkisinin Değişmesi

Bireylerin, sınıfların ve ulusların karşılıklı ilişkisi durağan halde değil, hareket halinde, sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde ele alınmalı. Gelişme ve olaylar kendi hareketi, kendi gelişimi içinde kavranmalı. Yalıtık halde değil, tüm bağıntıları karşılıklı ilişkisi içinde değerlendirilmelidir.

Proletaryanın Mücadele Yeteneğinin Gelişmesi

Proletarya isteklerini ortaya koyarken, bunları yalnızca açıklamakla kalmıyor, isteklerini elde etme çabasına da girişiyor. Bu çaba, devrimci sınıfın mücadele yeteneğinin gelişmesini sağlıyor. Burjuvaziye ve onların devletine karşı, sınıf kavgasının bütün alanlarında gelişen proleter sınıfın mücadele yeteneği ve sonuçları derinlikli olarak kavranmalıdır.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1