Cumartesi, May 28th

GüncellemeCu, 27 May 2016 7pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Makaleler

Yazarlarımızın makaleleri ve çeviriler

Nesnel Olaylar Zinciri

Kapitalist toplumun çözülüp dağılmasına yol açan, bu toplumsal sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin gelişmesidir. Toplumsal devrimi gündeme getiren de, bu çelişkilerin, çeşitli etkenlere bağlı olarak keskinleşmesidir.

Kadınların Tam Kurtuluşu

1-Bugüne değin sınıflı toplumlarda, toplumsal koşulların insan dışı olduğuna dair çok şey söylendi. Sınıflı toplumların sonuncusu olan kapitalist toplumda, ezilen ve sömürülen kitleler insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar.

Atılan Pratik Adımların Gerçek Önemi

Toplumun önüne gelen devrim, bu toplumun çelişkili evriminin sonucudur. Tarihin ilerlemesinden, genel nesnel ortamdan doğmuştur. Devrimin gerçek koşullarının ortaya çıkması, dünyadaki nesnel durumun uygun şartlar yaratması; devrimci kitlelerin nesnel koşulları devrime çevirmek için sayısız eylemsel girişimde bulunması, bugünkü toplumun bunalımını derinleştiriyor. Egemen sınıfın, işleri düzeltmek için aldığı her karar, her önlem ve her çabası durumun daha da kötüleşmesinden başka bir sonuç vermiyor.

Proletaryanın Mücadele Yeteneğinin Gelişmesi

Proletarya isteklerini ortaya koyarken, bunları yalnızca açıklamakla kalmıyor, isteklerini elde etme çabasına da girişiyor. Bu çaba, devrimci sınıfın mücadele yeteneğinin gelişmesini sağlıyor. Burjuvaziye ve onların devletine karşı, sınıf kavgasının bütün alanlarında gelişen proleter sınıfın mücadele yeteneği ve sonuçları derinlikli olarak kavranmalıdır.

Çatışmaların Derinleşmesi

İç içe geçen, üst üste binen sistemin iç çelişkilerinin, toplumsal çelişkilerin derinleşmesinin kaçınılmaz sonucu olan toplumsal çatışmalar, uzun bir gelişim sürecinin sonunda yeni bir aşamaya girdi. Bu aşama ne kadar sürerse sürsün, kesin olan, bu aşamadaki çatışmalar sonucu belirleyici çatışmalar olacaktır.

Kitle Pratiğinin Gösterdikleri

Dünya tarafından da incelenecek bir deneyimimiz var. Üzerine çok şey söylenecek, düşünce ortaya konacak kadar geniş bir deneyimdir bu. Birçok yazarın giderek üzerinde daha çok laf etmesi bundandır. Önemli olan deneyimin nasıl ele alındığıdır.

1 Kasım Değerlendirmesi

Her sınıf, 1 Kasım’ı kendi yönünden kendi sınıf çıkarlarının bakış açısıyla değerlendiriyor. Devrimci işçi sınıfı hareketi ve devrimci sınıf partisi, 1 Kasım’a ilişkin kendi bakış açısını ortaya koyacaktır. Teorik çözümlemede yanılgıya düşmemek için ,içinden geçmekte olduğumuz tarihsel dönemin bütünlüğünü göz önünde tutmalıyız; bütünün sadece bir anını değil. Ancak bütünlüklü bir bakış açısı bize, anın doğru bir değerlendirmesini verir.

Süreç Doğru Kavranmalı

Eylemlerin yinelenmesinin temelinde iç zorunluluk var, toplumsal sistemin gelişen iç çelişkileri var. Eylemlerin yenilenmesi, bu eylemlerin kitlelerce benimsendiği anlamına gelir. Bu durum bu topraklarda yarım yüzyıldır sürüyor. Eylemlerin bu denli uzun bir süre devam etmesinin, eylemlerin kabullenilmesinin ötesinde bir anlamı var: Kitlelerin devrimde, yeni bir toplumun kurulmasında kararlı olduklarını ortaya koyuyor.

Devrimci Kavganın Zaferi

Devlet tarafından gerçekleştirilen Ankara katliamı burjuvazinin ve siyasi iktidarın saldırılarının hangi boyutlara vardığını ortaya koydu. Bu saldırılar, yöneten güçlerin gerçekten yönetemediğini, gerçekten egemen olamadıklarını; güçlü değil, güçsüz olduklarını ve sistemin ne kadar derin bir kriz içinde olduğunu ortaya koydu.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1